Oddziaływanie poprzez sport na środowisko osób niepełnosprawnych w tym weteranów wojskowych… to z zawartego POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY pomiędzy naszym Klubem i II Oddziałem Związku Polskich Spadochroniarzy reprezentowanym przez Prezesa Zarządu płk. w st. spocz. dr. Mieczysława Usydusa.

Zapowiada się bardzo ciekawa współpraca !